Externí správa IT

Dozvíte se kdy a proč využít externí správu IT (tzv. outsourcing) a stručně nastíníme, jak taková spolupráce vypadá.

Konzultace a poradenství

Kdy se vyplatí externí IT?

Protože naším posláním je především nabízet služby pro malé a střední firmy, budeme se věnovat hlavně jejich situaci.

Externí správa IT se vyplatí, když:

 • nemáte nikoho na IT
 • ještě se nevyplatí vlastní IT tým
 • nejste spokojeni se současným dodavatelem
 • váš IT tým nestíhá

Když nemáte nikoho na IT…

U malých firem často IT řeší sám majitel. Není to sice jeho nebo její oborová doména, ale ze začátku to jde. Pokud se daří hlavní business rozvíjet, přijde okamžik, kdy je na čase tyto činnosti předat dál a věnovat se naplno businessu je správný krok z pohledu produktivity. Navíc externí IT přináší know how, které jinak trvá roky získat.

Když se ještě nevyplatí vlastní IT tým…

Postavit vlastní IT tým může být dost drahé. Oblast IT se v posledních 20 letech rozpadla na spoustu podoborů a je těžké najít zaměstnance, který má přehled ve všech oblastech, které potřebujete. Navíc je potřeba myslet na zastupitelnost, protože tým jsou aspoň 2 lidé.

Když nejste spokojeni se současným dodavatelem…

Spolupráce s původním dodavatelem ze začátku byla fajn, ale často kontrakt zamrzl v 90. letech, dodavatel nejde s dobou nebo neřeší problémy proaktivně. Je čas přejednat kontrakt nebo zkusit nového dodavatele.

Když vaše IT nestíhá…

Máte vlastní IT tým, ale vlivem růstu firmy, většího podílu práce z domu (remote work alias home office) nebo odchodů zaměstnanců nestíháte. I tady může externí IT pomoci s jasně definovanou části práce vašeho IT.

Rozsah služeb externího IT

SMARTUS nabízí externí IT především pro malé a střední firmy. Tomu odpovídá filozofie našich služeb - dostupná a funkční řešení postavená na open source, cloudu a posledních trendech. Vyhýbáme se předraženým korporátním řešením, které v prostředí malé a střední firmy často nedávají funkční nebo cenový smysl.

Oblasti, které v rámci externího IT pokrýváme:

 • Výběr a nákup správného hardwaru a software
 • LAN a Wi-Fi sítě
 • Zálohování
 • Interní systémy a integrace
 • Cloudové služby
 • IT bezpečnost
 • Školení v IT
 • Zabezpečovací systémy, kamery a IoT

​## Jak vypadá spolupráce s námi ​

1. Stručná poptávka

Zkuste stručně shrnout, v jakém rozsahu služby externího IT potřebujete a jakým problémům aktuálně čelíte. Využijte poptávkový formulář nebo nám rovnou zavolejte.

2. Prvotní analýza

Zdarma provedeme prvotní analýzu. Společně projdeme vaše představy. Zatím se nebudeme pouštět do hloubkové analýzy, ale i z prvních schůzek a případně místního šetření můžeme poskládat nabídku.

3. Nabídka variant spolupráce

Probereme možné varianty spolupráce a jak by vám řešily vaše problémy.

4. Realizace a dlouhodobá spolupráce krok za krokem

Po odsouhlasení kontraktu a podpisu smlouvy a NDA se pouštíme do práce. Základem dlouhodobé spolupráce je pravidelná komunikace a správné nastavení vzájemných očekávání.

Varianty externího IT

Kompletní externí IT + digitální transformace

Na začátku provedeme hloubkovou analýzu, upozorníme na nedostatky, navrhneme zlepšení a krok po kroku začneme pracovat na zlepšení infrastruktury i využívání IT technologií ve vaší firmě.

Cílem naší spolupráce tedy není jen aby síť, hardware a software byly funkční, ale začneme hledat a realizovat možné cesty jak IT zlepšit a automatizovat. Moderním názvem je digitální transformace.

Spolupráce probíhá formou kontraktu s měsíčně předplaceným počtem hodin supportu a poplatku za proaktivní monitoring.

Navrhované úpravy vám předkládáme formou nabídek a realizují se až po odsouhlasení. Součástí často bývá nákup hardware a software, instalační práce, zaškolení zaměstnanců apod. Během spolupráce se snažíme přizpůsobovat služby vašim potřebám.

Klasické externí IT

Reaktivnější model práce formou požadavků přes telefon nebo ticketovací systém. Vhodný, když pokrok na poli IT si řešíte sami a od nás chcete “jen” zajištění funkční sítě a hardwaru.

Na začátku si přebereme infrastrukturu a navrhneme nutné změny. Nechceme spravovat nekvalitně vystavěnou infrastrukturu nebo prvky, se kterými nemáme zkušenost - cena za hodinový support pak totiž velmi rychle překoná nutné počáteční investice.

Spolupráce probíhá formou kontraktu s měsíčně předplaceným počtem hodin supportu. Je možné si připlatit za proaktivní monitoring, zálohování a další služby.

Požadavek > nabídka > realizace

Po domluvě nabízíme i spolupráci bez měsíčního kontraktu. Tento režim spolupráce odpovídá více službě Poradenství v IT.

Technologie, kterým rozumíme

Mikrotik TP-Link Cisco Hikvision Suprema Teco Foxtrot Risco Risco Node-RED Linux Debian Proxmox Zabbix